• עברית
 • English
 • Русский
 • Français • Affichage de toutes les zones


  Maisons de luxe en Israël
  ID: 1833
  3,280,000
  1,025,365
  874,844
  Villa/Maison
  surface: 275 m²
  superficie terrain: 259 m²
  chambres: 8
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,280,000
  1,025,365
  874,844
  surface: 275 m²
  superficie terrain: 259 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 8
  chambres à coucher: 6
  Additional Features
  résidence de luxe
  grand salon
  grands volumes
  balcon
  centre ville
  grande suite parentale
  pres ecoles
  grande sous sol lumineux
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

   ID: 1821
   3,390,000
   1,059,753
   904,183
   Villa/Maison
   surface: 275 m²
   superficie terrain: 250 m²
   chambres:
   Michael Moshe Barzilay
   More Info
   Contact Us
   09-7964232
   Fermer

   Détails
   Type de bien: Villa/Maison
   Price:
   3,390,000
   1,059,753
   904,183
   surface: 275 m²
   superficie terrain: 250 m²
   architecte:
   Terrasse: yes
   chambres:
   chambres à coucher:
   Additional Features
   grand salon
   grands volumes
   grande hauteur de plafond
   Moderne
   air conditionne
   bureau
   lumineux/se
   grande sous sol lumineux
   dépendances
   Michael Moshe Barzilay
   09-7964232
    

    ID: 1810
    2,900.000
    906.573
    773.490
    Villa/Maison
    surface: 179 m²
    superficie terrain: 250 m²
    chambres: 6
    Michael Moshe Barzilay
    More Info
    Contact Us
    09-7964232
    Fermer

    Détails
    Type de bien: Villa/Maison
    Price:
    2,900.000
    906.573
    773.490
    surface: 179 m²
    superficie terrain: 250 m²
    architecte:
    Terrasse: yes
    chambres: 6
    chambres à coucher:
    Additional Features
    grand salon
    grands volumes
    balcon
    tres calme
    haut standing
    Immense
    spacieuse chambres a couches
    salon spacieux
    Michael Moshe Barzilay
    09-7964232
     

     ID: 1806
     3,190,000
     997,230
     850,839
     Villa/Maison
     surface: 257 m²
     superficie terrain: 250 m²
     chambres: 7
     Michael Moshe Barzilay
     More Info
     Contact Us
     09-7964232
     Fermer

     Détails
     Type de bien: Villa/Maison
     Price:
     3,190,000
     997,230
     850,839
     surface: 257 m²
     superficie terrain: 250 m²
     architecte:
     Terrasse: yes
     chambres: 7
     chambres à coucher: 6
     Additional Features
     magnefique jardin
     ideal pour grande famille
     calme
     grande suite parentale
     air conditionne
     bureau
     lumineux/se
     sous sol
     de caractère
     synagogue
     grande sous sol lumineux
     spacieuse chambres a couches
     Michael Moshe Barzilay
     09-7964232
      

      ID: 1795
      3,470,000
      1,084,761
      925,521
      Villa/Maison
      surface: 300 m²
      superficie terrain: 330 m²
      chambres:
      Michael Moshe Barzilay
      More Info
      Contact Us
      09-7964232
      Fermer

      Détails
      Type de bien: Villa/Maison
      Price:
      3,470,000
      1,084,761
      925,521
      surface: 300 m²
      superficie terrain: 330 m²
      architecte:
      Terrasse: yes
      chambres:
      chambres à coucher:
      Additional Features
      Moderne
      air conditionne
      grande cuisine haut de gamme
      immense jardin
      Neuf/ve
      sous sol
      impasse
      grande sous sol lumineux
      bord de parc
      spacieuse chambres a couches
      salon spacieux
      dépendances
      Michael Moshe Barzilay
      09-7964232
       

       ID: 1793
       2,720,000
       850,303
       725,480
       Villa/Maison
       surface: 200 m²
       superficie terrain: 169 m²
       chambres: 6
       Michael Moshe Barzilay
       More Info
       Contact Us
       09-7964232
       Fermer

       Détails
       Type de bien: Villa/Maison
       Price:
       2,720,000
       850,303
       725,480
       surface: 200 m²
       superficie terrain: 169 m²
       architecte:
       Terrasse: yes
       chambres: 6
       chambres à coucher: 5
       Additional Features
       Propriété de grand standing
       centre ville
       calme
       Moderne
       air conditionne
       bureau
       salle tele
       pres ecoles
       impasse
       Michael Moshe Barzilay
       09-7964232
        

        ID: 1789
        5,300,000
        1,656,840
        1,413,619
        Villa/Maison
        surface: 280 m²
        superficie terrain: 1,250 m²
        chambres: 7
        Michael Moshe Barzilay
        More Info
        Contact Us
        09-7964232
        Fermer

        Détails
        Type de bien: Villa/Maison
        Price:
        5,300,000
        1,656,840
        1,413,619
        surface: 280 m²
        superficie terrain: 1,250 m²
        architecte:
        Terrasse: yes
        chambres: 7
        chambres à coucher: 6
        Additional Features
        grand salon
        local /Cave
        synagogue
        cuisine haut de gamme
        balcon
        calme
        haut standing
        bureau
        Immense
        dépendances
        Michael Moshe Barzilay
        09-7964232
         

         1 2 3 4 5