• עברית
 • English
 • Русский
 • Français • Affichage de toutes les zones


  Maisons de luxe en Israël
  ID: 2107
  3,190,000
  997,230
  850,839
  Villa/Maison
  surface: 220 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,190,000
  997,230
  850,839
  surface: 220 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher: 5
  Additional Features
  synagogue
  calme
  tres calme
  grande sous sol
  jardin entretenu
  air conditionne
  lumineux/se
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

   ID: 1915
   3,970,000
   1,241,067
   1,058,881
   Villa/Maison
   surface: 275 m²
   superficie terrain: 450 m²
   chambres: 7
   Michael Moshe Barzilay
   More Info
   Contact Us
   09-7964232
   Fermer

   Détails
   Type de bien: Villa/Maison
   Price:
   3,970,000
   1,241,067
   1,058,881
   surface: 275 m²
   superficie terrain: 450 m²
   architecte:
   Terrasse: yes
   chambres: 7
   chambres à coucher: 6
   Additional Features
   synagogue
   balcon
   Construction de Haut Standing
   Propriété de grand standing
   ideal pour grande famille
   calme
   Moderne
   grande sous sol
   haut standing
   air conditionne
   bureau
   immense jardin
   lumineux/se
   salle tele
   fontionnel/lle
   sous sol
   de caractère
   pres ecoles
   pres commerces
   synagogue
   dépendances
   Michael Moshe Barzilay
   09-7964232
    

    ID: 1897
    Villa/Maison
    surface: 230 m²
    superficie terrain: 1130 m²
    chambres: 6
    Michael Moshe Barzilay
    More Info
    Contact Us
    09-7964232
    Fermer

    Détails
    Type de bien: Villa/Maison
    Price:
    surface: 230 m²
    superficie terrain: 1130 m²
    architecte:
    Terrasse: yes
    chambres: 6
    chambres à coucher:
    Additional Features
    résidence de luxe
    centre ville
    magnefique jardin
    tres calme
    air conditionne
    lumineux/se
    Neuf/ve
    A renover
    plusieurs niveaux
    Michael Moshe Barzilay
    09-7964232
     

     ID: 1890
     5,200,000
     1,625,579
     1,386,947
     Villa/Maison
     surface: 480 m²
     superficie terrain: 700 m²
     chambres: 10
     Michael Moshe Barzilay
     More Info
     Contact Us
     09-7964232
     Fermer

     Détails
     Type de bien: Villa/Maison
     Price:
     5,200,000
     1,625,579
     1,386,947
     surface: 480 m²
     superficie terrain: 700 m²
     architecte:
     Terrasse: yes
     chambres: 10
     chambres à coucher:
     Additional Features
     résidence de luxe
     cuisine haut de gamme
     balcon
     Construction de Haut Standing
     Propriété de grand standing
     grande hauteur de plafond
     magnefique jardin
     calme
     tres calme
     grande sous sol
     haut standing
     grande hauteur de plafond
     air conditionne
     vaste hall d'entrée
     bureau
     immense jardin
     lumineux/se
     fontionnel/lle
     de caractère
     spacieuse chambres a couches
     dépendances
     Michael Moshe Barzilay
     09-7964232
      

      ID: 1887
      5,200,000
      1,625,579
      1,386,947
      Villa/Maison
      surface: 180 m²
      superficie terrain: 560 m²
      chambres: 6
      Michael Moshe Barzilay
      More Info
      Contact Us
      09-7964232
      Fermer

      Détails
      Type de bien: Villa/Maison
      Price:
      5,200,000
      1,625,579
      1,386,947
      surface: 180 m²
      superficie terrain: 560 m²
      architecte:
      Terrasse: yes
      chambres: 6
      chambres à coucher:
      Additional Features
      résidence de luxe
      grand salon
      grands volumes
      spa
      magnefique jardin
      calme
      tres calme
      air conditionne
      immense jardin
      lumineux/se
      de caractère
      plusieurs niveaux
      spacieuse chambres a couches
      Michael Moshe Barzilay
      09-7964232
       

       ID: 1848
       3,570,000
       1,116,023
       952,193
       Villa/Maison
       surface: 195 m²
       superficie terrain: 420 m²
       chambres: 6
       Michael Moshe Barzilay
       More Info
       Contact Us
       09-7964232
       Fermer

       Détails
       Type de bien: Villa/Maison
       Price:
       3,570,000
       1,116,023
       952,193
       surface: 195 m²
       superficie terrain: 420 m²
       architecte:
       Terrasse: yes
       chambres: 6
       chambres à coucher: 5
       Additional Features
       résidence de luxe
       grand salon
       grands volumes
       balcon
       grande hauteur de plafond
       tres calme
       air conditionne
       bureau
       immense jardin
       lumineux/se
       salle à manger lumineuse
       pres ecoles
       Michael Moshe Barzilay
       09-7964232
        

        ID: 1847
        2,800,000
        875,312
        746,818
        Villa/Maison
        surface: 290 m²
        superficie terrain: 330 m²
        chambres: 7
        Michael Moshe Barzilay
        More Info
        Contact Us
        09-7964232
        Fermer

        Détails
        Type de bien: Villa/Maison
        Price:
        2,800,000
        875,312
        746,818
        surface: 290 m²
        superficie terrain: 330 m²
        architecte:
        Terrasse: yes
        chambres: 7
        chambres à coucher: 6
        Additional Features
        grands volumes
        centre ville
        tres calme
        air conditionne
        centre ville
        pres ecoles
        A renover
        dépendances
        Michael Moshe Barzilay
        09-7964232
         

         1 2 3 4 5