• עברית
 • English
 • Русский
 • Français
 • ID: 2233
  2900000
  888,869
  734,162
  Villa/Maison
  surface: 180 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  2900000
  888,869
  734,162
  surface: 180 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  synagogue
  ideal pour grande famille
  grande suite parentale
  jardin entretenu
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  pres ecoles
  impasse
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  ID: 2224
  2200000
  674,314
  556,951
  Terrain
  surface:
  superficie terrain:
  chambres:
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Terrain
  Price:
  2200000
  674,314
  556,951
  surface: m²
  superficie terrain: m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres:
  chambres à coucher:
  Additional Features
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  ID: 2217
  2900000
  888,869
  734,162
  Villa/Maison
  surface: 200 m²
  superficie terrain: 200 m²
  chambres:
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  2900000
  888,869
  734,162
  surface: 200 m²
  superficie terrain: 200 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres:
  chambres à coucher:
  Additional Features
  Propriété de grand standing
  ideal pour grande famille
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  pres ecoles
  impasse
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  ID: 2209
  4000000
  1,226,026
  1,012,638
  Villa/Maison
  surface: 280 m²
  superficie terrain: 330 m²
  chambres: 7
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  4000000
  1,226,026
  1,012,638
  surface: 280 m²
  superficie terrain: 330 m²
  architecte:
  Terrasse: no
  chambres: 7
  chambres à coucher: 6
  Additional Features
  grande suite parentale
  Moderne
  grande sous sol
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  sous sol
  pres ecoles
  salon spacieux
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  ID: 2183
  3,750,000
  1,149,400
  949,348
  Villa/Maison
  surface:
  superficie terrain:
  chambres: 7
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,750,000
  1,149,400
  949,348
  surface: m²
  superficie terrain: m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 7
  chambres à coucher:
  Additional Features
  synagogue
  magnefique jardin
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  sous sol
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  ID: 2178
  3,050,000
  934,845
  772,136
  Villa/Maison
  surface: 180 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,050,000
  934,845
  772,136
  surface: 180 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  balcon
  ideal pour grande famille
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  bord de parc
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  ID: 2123
  3,900,000
  1,195,376
  987,322
  Villa/Maison
  surface: 320 m²
  superficie terrain: 330 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,900,000
  1,195,376
  987,322
  surface: 320 m²
  superficie terrain: 330 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  grand salon
  grands volumes
  synagogue
  parking souterrain
  grande hauteur de plafond
  grande suite parentale
  grande sous sol
  haut standing
  air conditionne
  Neuf/ve
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

  1 2 3 5