• עברית
 • English
 • Русский
 • Français • Affichage de toutes les zones


  Maisons de luxe en Israël
  ID: 2233
  2900000
  900,311
  776,150
  Villa/Maison
  surface: 180 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  09-7964232
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  2900000
  900,311
  776,150
  surface: 180 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  synagogue
  ideal pour grande famille
  grande suite parentale
  jardin entretenu
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  pres ecoles
  impasse
  Michael Moshe Barzilay
  09-7964232
   

   ID: 2224
   2200000
   682,994
   588,803
   Terrain
   surface:
   superficie terrain:
   chambres:
   Michael Moshe Barzilay
   More Info
   Contact Us
   09-7964232
   Fermer

   Détails
   Type de bien: Terrain
   Price:
   2200000
   682,994
   588,803
   surface: m²
   superficie terrain: m²
   architecte:
   Terrasse: yes
   chambres:
   chambres à coucher:
   Additional Features
   Michael Moshe Barzilay
   09-7964232
    

    ID: 2217
    2900000
    900,311
    776,150
    Villa/Maison
    surface: 200 m²
    superficie terrain: 200 m²
    chambres:
    Michael Moshe Barzilay
    More Info
    Contact Us
    09-7964232
    Fermer

    Détails
    Type de bien: Villa/Maison
    Price:
    2900000
    900,311
    776,150
    surface: 200 m²
    superficie terrain: 200 m²
    architecte:
    Terrasse: yes
    chambres:
    chambres à coucher:
    Additional Features
    Propriété de grand standing
    ideal pour grande famille
    tres calme
    air conditionne
    bureau
    lumineux/se
    pres ecoles
    impasse
    Michael Moshe Barzilay
    09-7964232
     

     ID: 2209
     4000000
     1,241,808
     1,070,551
     Villa/Maison
     surface: 280 m²
     superficie terrain: 330 m²
     chambres: 7
     Michael Moshe Barzilay
     More Info
     Contact Us
     09-7964232
     Fermer

     Détails
     Type de bien: Villa/Maison
     Price:
     4000000
     1,241,808
     1,070,551
     surface: 280 m²
     superficie terrain: 330 m²
     architecte:
     Terrasse: no
     chambres: 7
     chambres à coucher: 6
     Additional Features
     grande suite parentale
     Moderne
     grande sous sol
     air conditionne
     bureau
     lumineux/se
     sous sol
     pres ecoles
     salon spacieux
     dépendances
     Michael Moshe Barzilay
     09-7964232
      

      ID: 2183
      3,750,000
      1,164,195
      1,003,642
      Villa/Maison
      surface:
      superficie terrain:
      chambres: 7
      Michael Moshe Barzilay
      More Info
      Contact Us
      09-7964232
      Fermer

      Détails
      Type de bien: Villa/Maison
      Price:
      3,750,000
      1,164,195
      1,003,642
      surface: m²
      superficie terrain: m²
      architecte:
      Terrasse: yes
      chambres: 7
      chambres à coucher:
      Additional Features
      synagogue
      magnefique jardin
      tres calme
      air conditionne
      bureau
      lumineux/se
      sous sol
      pres ecoles
      dépendances
      Michael Moshe Barzilay
      09-7964232
       

       ID: 2178
       3,050,000
       946,879
       816,295
       Villa/Maison
       surface: 180 m²
       superficie terrain: 250 m²
       chambres: 6
       Michael Moshe Barzilay
       More Info
       Contact Us
       09-7964232
       Fermer

       Détails
       Type de bien: Villa/Maison
       Price:
       3,050,000
       946,879
       816,295
       surface: 180 m²
       superficie terrain: 250 m²
       architecte:
       Terrasse: yes
       chambres: 6
       chambres à coucher:
       Additional Features
       balcon
       ideal pour grande famille
       tres calme
       air conditionne
       bureau
       bord de parc
       Michael Moshe Barzilay
       09-7964232
        

        ID: 2123
        3,900,000
        1,210,763
        1,043,788
        Villa/Maison
        surface: 320 m²
        superficie terrain: 330 m²
        chambres: 6
        Michael Moshe Barzilay
        More Info
        Contact Us
        09-7964232
        Fermer

        Détails
        Type de bien: Villa/Maison
        Price:
        3,900,000
        1,210,763
        1,043,788
        surface: 320 m²
        superficie terrain: 330 m²
        architecte:
        Terrasse: yes
        chambres: 6
        chambres à coucher:
        Additional Features
        grand salon
        grands volumes
        synagogue
        parking souterrain
        grande hauteur de plafond
        grande suite parentale
        grande sous sol
        haut standing
        air conditionne
        Neuf/ve
        pres ecoles
        dépendances
        Michael Moshe Barzilay
        09-7964232
         

         1 2 3 5