• עברית
 • English
 • Русский
 • Français • Affichage de toutes les zones


  Maisons de luxe en Israël
  ID: 2183
  3,750,000
  1,062,427
  862,876
  Villa/Maison
  surface:
  superficie terrain:
  chambres: 7
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,750,000
  1,062,427
  862,876
  surface: m²
  superficie terrain: m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 7
  chambres à coucher:
  Additional Features
  synagogue
  magnefique jardin
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  sous sol
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2178
  3,050,000
  864,107
  701,806
  Villa/Maison
  surface: 150 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,050,000
  864,107
  701,806
  surface: 150 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  balcon
  ideal pour grande famille
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  bord de parc
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2123
  3,900,000
  1,104,924
  897,392
  Villa/Maison
  surface: 320 m²
  superficie terrain: 330 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,900,000
  1,104,924
  897,392
  surface: 320 m²
  superficie terrain: 330 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  grand salon
  grands volumes
  synagogue
  parking souterrain
  grande hauteur de plafond
  grande suite parentale
  grande sous sol
  haut standing
  air conditionne
  Neuf/ve
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2107
  3,190,000
  903,771
  734,020
  Villa/Maison
  surface: 220 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,190,000
  903,771
  734,020
  surface: 220 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher: 5
  Additional Features
  synagogue
  calme
  tres calme
  grande sous sol
  jardin entretenu
  air conditionne
  lumineux/se
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2088
  3,890,000
  1,102,091
  895,091
  Villa/Maison
  surface: 200 m²
  superficie terrain: 500 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,890,000
  1,102,091
  895,091
  surface: 200 m²
  superficie terrain: 500 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher: 5
  Additional Features
  résidence de luxe
  grand salon
  grands volumes
  synagogue
  magnefique jardin
  calme
  jardin entretenu
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  de caractère
  synagogue
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 1915
  3,970,000
  1,124,756
  913,499
  Villa/Maison
  surface: 275 m²
  superficie terrain: 450 m²
  chambres: 7
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,970,000
  1,124,756
  913,499
  surface: 275 m²
  superficie terrain: 450 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 7
  chambres à coucher: 6
  Additional Features
  synagogue
  balcon
  Construction de Haut Standing
  Propriété de grand standing
  ideal pour grande famille
  calme
  Moderne
  grande sous sol
  haut standing
  air conditionne
  bureau
  immense jardin
  lumineux/se
  salle tele
  fontionnel/lle
  sous sol
  de caractère
  pres ecoles
  pres commerces
  synagogue
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 1897
  Villa/Maison
  surface: 230 m²
  superficie terrain: 1130 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  surface: 230 m²
  superficie terrain: 1130 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  résidence de luxe
  centre ville
  magnefique jardin
  tres calme
  air conditionne
  lumineux/se
  Neuf/ve
  A renover
  plusieurs niveaux
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  1 2 3 5