• עברית
 • English
 • Русский
 • Français • Affichage de toutes les zones


  Maisons de luxe en Israël
  ID: 2183
  3,750,000
  1,033,518
  881,165
  Villa/Maison
  surface:
  superficie terrain:
  chambres: 7
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,750,000
  1,033,518
  881,165
  surface: m²
  superficie terrain: m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 7
  chambres à coucher:
  Additional Features
  synagogue
  magnefique jardin
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  lumineux/se
  sous sol
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2178
  3,050,000
  840,594
  716,681
  Villa/Maison
  surface: 150 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,050,000
  840,594
  716,681
  surface: 150 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  balcon
  ideal pour grande famille
  tres calme
  air conditionne
  bureau
  bord de parc
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2123
  3,900,000
  1,074,858
  916,411
  Villa/Maison
  surface: 320 m²
  superficie terrain: 330 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,900,000
  1,074,858
  916,411
  surface: 320 m²
  superficie terrain: 330 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  grand salon
  grands volumes
  synagogue
  parking souterrain
  grande hauteur de plafond
  grande suite parentale
  grande sous sol
  haut standing
  air conditionne
  Neuf/ve
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 2107
  3,190,000
  879,179
  749,577
  Villa/Maison
  surface: 220 m²
  superficie terrain: 250 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,190,000
  879,179
  749,577
  surface: 220 m²
  superficie terrain: 250 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher: 5
  Additional Features
  synagogue
  calme
  tres calme
  grande sous sol
  jardin entretenu
  air conditionne
  lumineux/se
  pres ecoles
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 1915
  3,970,000
  1,094,151
  932,860
  Villa/Maison
  surface: 275 m²
  superficie terrain: 450 m²
  chambres: 7
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  3,970,000
  1,094,151
  932,860
  surface: 275 m²
  superficie terrain: 450 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 7
  chambres à coucher: 6
  Additional Features
  synagogue
  balcon
  Construction de Haut Standing
  Propriété de grand standing
  ideal pour grande famille
  calme
  Moderne
  grande sous sol
  haut standing
  air conditionne
  bureau
  immense jardin
  lumineux/se
  salle tele
  fontionnel/lle
  sous sol
  de caractère
  pres ecoles
  pres commerces
  synagogue
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 1897
  Villa/Maison
  surface: 230 m²
  superficie terrain: 1130 m²
  chambres: 6
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  surface: 230 m²
  superficie terrain: 1130 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 6
  chambres à coucher:
  Additional Features
  résidence de luxe
  centre ville
  magnefique jardin
  tres calme
  air conditionne
  lumineux/se
  Neuf/ve
  A renover
  plusieurs niveaux
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  ID: 1890
  5,200,000
  1,433,144
  1,221,882
  Villa/Maison
  surface: 480 m²
  superficie terrain: 700 m²
  chambres: 10
  Michael Moshe Barzilay
  More Info
  Contact Us
  0529771920
  Fermer

  Détails
  Type de bien: Villa/Maison
  Price:
  5,200,000
  1,433,144
  1,221,882
  surface: 480 m²
  superficie terrain: 700 m²
  architecte:
  Terrasse: yes
  chambres: 10
  chambres à coucher:
  Additional Features
  résidence de luxe
  cuisine haut de gamme
  balcon
  Construction de Haut Standing
  Propriété de grand standing
  grande hauteur de plafond
  magnefique jardin
  calme
  tres calme
  grande sous sol
  haut standing
  grande hauteur de plafond
  air conditionne
  vaste hall d'entrée
  bureau
  immense jardin
  lumineux/se
  fontionnel/lle
  de caractère
  spacieuse chambres a couches
  dépendances
  Michael Moshe Barzilay
  0529771920
   

  1 2 3 5